Thời tiết và khí hậu: Beppu

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Beppu

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/24/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
16°C 7°C mm 0,78m/s
02/25/20
Mưa nhỏ
18°C 8°C 3mm 1,72m/s
02/26/20
Mưa nhỏ
14°C 8°C 0mm 5,42m/s
02/27/20
Mưa nhỏ
9°C 1°C 1mm 5,24m/s
02/28/20
Mưa vừa
8°C 0°C 7mm 2,95m/s
02/29/20
Trời nhiều mây
10°C 5°C mm 1,13m/s
03/01/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
15°C 4°C mm 0,93m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Beppu

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 11 11 15 20 24 27 31 32 28 23 18 13
Nhiệt độ thấp nhất 2 3 6 10 15 19 24 24 21 15 9 4


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 47 71 81 121 134 299 234 161 229 142 72 45

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0