Thời tiết và khí hậu: Fukuoka

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Fukuoka

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/21/20
Trời nắng nhẹ
15°C 2°C mm 2,91m/s
02/22/20
Mưa vừa
14°C 7°C 9mm 4,41m/s
02/23/20
Trời nắng nhẹ
11°C 5°C mm 2,84m/s
02/24/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
16°C 4°C mm 1,32m/s
02/25/20
Mưa vừa
15°C 8°C 6mm 5,73m/s
02/26/20
Mưa nhỏ
15°C 9°C 1mm 2,99m/s
02/27/20
Trời nhiều mây
13°C 7°C mm 2,12m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Fukuoka

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 10 11 15 20 24 27 31 33 29 24 18 12
Nhiệt độ thấp nhất 4 4 7 11 16 20 25 26 22 16 11 6


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 71 69 97 109 137 245 286 202 150 89 98 65

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0