Thời tiết và khí hậu: Hitoyoshi

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Hitoyoshi

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/17/20
Tuyết rơi vừa
5°C -2°C mm 6,11m/s
02/18/20
Tuyết rơi nhẹ
4°C -3°C mm 4,36m/s
02/19/20
Trời nắng nhẹ
9°C -3°C mm 1,26m/s
02/20/20
Trời nắng nhẹ
12°C 1°C mm 1,74m/s
02/21/20
Trời nắng nhẹ
12°C 2°C mm 2,97m/s
02/22/20
Mưa nhỏ
11°C 3°C 1mm 1,07m/s
02/23/20
Trời nắng nhẹ
14°C 1°C mm 2,21m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Hitoyoshi

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 10 13 16 21 26 27 31 32 30 24 18 12
Nhiệt độ thấp nhất -0 1 4 9 14 19 22 23 19 13 7 2


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 73 111 149 175 205 544 436 215 210 108 99 83

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0