Thời tiết và khí hậu: Kagoshima

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Kagoshima

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/29/20
Mưa to
14°C 10°C 12mm 3,22m/s
03/01/20
Mưa vừa
15°C 13°C 5mm 1,03m/s
03/02/20
Trời nắng nhẹ
16°C 9°C mm 3,7m/s
03/03/20
Mưa nhỏ
14°C 10°C 1mm 3,14m/s
03/04/20
Mưa nhỏ
13°C 6°C 0mm 6,69m/s
03/05/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
11°C 4°C mm 3,45m/s
03/06/20
Trời nhiều mây
12°C 4°C mm 0,81m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Kagoshima

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 13 15 17 22 26 28 32 33 30 26 20 15
Nhiệt độ thấp nhất 5 6 8 13 17 21 25 26 23 18 12 7


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 73 114 148 194 198 538 284 218 198 109 106 83

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2