Thời tiết và khí hậu: Kita Kyushu

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Kita Kyushu

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/24/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
15°C 9°C mm 1,25m/s
02/25/20
Mưa vừa
16°C 10°C 10mm 4,21m/s
02/26/20
Mưa nhỏ
15°C 10°C 1mm 3,36m/s
02/27/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
9°C 3°C mm 6,26m/s
02/28/20
Mưa vừa
9°C 3°C 6mm 4,34m/s
02/29/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
14°C 6°C mm 0,44m/s
03/01/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
14°C 6°C mm 2,15m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Kita Kyushu

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 9 11 14 19 24 27 31 32 28 23 17 11
Nhiệt độ thấp nhất 2 4 6 10 15 20 24 25 21 15 9 4


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 86 77 106 119 159 243 309 197 151 86 100 77

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0