Thời tiết và khí hậu: Naha

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Naha

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/21/20
Trời nắng
22°C 21°C mm 8,53m/s
02/22/20
Trời nắng nhẹ
20°C 19°C mm 3m/s
02/23/20
Trời nắng nhẹ
19°C 18°C mm 5,83m/s
02/24/20
Trời nắng nhẹ
20°C 19°C mm 7,35m/s
02/25/20
Mưa vừa
23°C 21°C 6mm 8,19m/s
02/26/20
Mưa nhỏ
22°C 19°C 0mm 6,76m/s
02/27/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
19°C 18°C mm 5,24m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Naha

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 20 20 22 24 27 30 32 32 31 28 25 21
Nhiệt độ thấp nhất 15 15 16 19 22 25 27 27 26 23 20 17


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 99 118 140 170 264 292 164 249 278 184 123 119

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0