Thời tiết và khí hậu: Quần đảo Yaeyama

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Quần đảo Yaeyama

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/17/20
Mưa nhỏ
14°C 13°C 1mm 14,14m/s
02/18/20
Mưa nhỏ
15°C 14°C 1mm 9,28m/s
02/19/20
Mưa nhỏ
19°C 16°C 1mm 5,44m/s
02/20/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
20°C 19°C mm 5,53m/s
02/21/20
Mưa nhỏ
21°C 20°C 1mm 8,2m/s
02/22/20
Mưa nhỏ
21°C 21°C 1mm 6,03m/s
02/23/20
Mưa nhỏ
22°C 21°C 0mm 7,74m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Quần đảo Yaeyama

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 18 20 21 22 25 28 30 30 30 26 23 19
Nhiệt độ thấp nhất 13 14 15 17 20 24 25 25 24 21 18 14


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 98 126 140 176 257 289 142 178 225 170 126 136

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0