Thời tiết và khí hậu: Yaku-shima

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Yaku-shima

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/20/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
14°C 12°C mm 4,51m/s
02/21/20
Mưa nhỏ
16°C 13°C 1mm 5,5m/s
02/22/20
Mưa nhỏ
18°C 14°C 3mm 6,5m/s
02/23/20
Trời nắng nhẹ
13°C 11°C mm 7,9m/s
02/24/20
Trời nắng nhẹ
17°C 11°C mm 1,18m/s
02/25/20
Trời nắng nhẹ
20°C 16°C mm 8,67m/s
02/26/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
19°C 16°C mm 8,49m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Yaku-shima

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 14 16 18 21 25 27 31 31 29 25 21 17
Nhiệt độ thấp nhất 9 9 11 14 18 21 24 25 23 19 15 11


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 292 291 393 410 444 866 299 229 408 328 331 305

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0