Thời tiết và khí hậu: Iya

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Iya

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
06/06/20
Mưa nhỏ
24°C 18°C 1mm 1,7m/s
06/07/20
Trời nắng
26°C 17°C mm 2,74m/s
06/08/20
Trời nắng nhẹ
28°C 18°C mm 2,12m/s
06/09/20
Trời nắng nhẹ
29°C 17°C mm 1,63m/s
06/10/20
Trời nắng nhẹ
30°C 17°C mm 1,09m/s
06/11/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
30°C 20°C mm 1,31m/s
06/12/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
29°C 21°C mm 3,02m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Iya

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 6 8 12 18 22 25 29 29 26 20 15 8
Nhiệt độ thấp nhất -3 -1 1 5 10 15 19 19 16 10 4 -1


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 80 105 142 139 189 306 341 314 354 180 112 107

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0