Thời tiết và khí hậu: Naoshima

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Naoshima

Do không có dữ liệu cho thành phố này nên đang hiển thị dữ liệu của khu vực lân cận.

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/17/20
Tuyết rơi nhẹ
6°C 3°C mm 13,86m/s
02/18/20
Mưa nhỏ
8°C 3°C 0mm 7,11m/s
02/19/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
9°C 4°C mm 1,3m/s
02/20/20
Trời nhiều mây
10°C 7°C mm 0,32m/s
02/21/20
Trời nắng nhẹ
10°C 7°C mm 4,23m/s
02/22/20
Mưa nhỏ
11°C 9°C 2mm 0,79m/s
02/23/20
Trời nắng nhẹ
11°C 8°C mm 5,73m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Naoshima

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 9 10 13 18 23 26 30 32 29 23 17 11
Nhiệt độ thấp nhất 2 2 4 9 14 19 23 25 21 16 10 4


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 37 48 71 71 124 147 152 115 170 119 59 41

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0