Thời tiết và khí hậu: Naruto

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Naruto

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/28/20
Mưa nhỏ
11°C 4°C 0mm 2,94m/s
02/29/20
Mưa vừa
9°C 5°C 8mm 2,42m/s
03/01/20
Trời nhiều mây
11°C 7°C mm 2,8m/s
03/02/20
Trời nắng nhẹ
15°C 5°C mm 4,61m/s
03/03/20
Trời nắng nhẹ
11°C 3°C mm 3,7m/s
03/04/20
Trời nhiều mây
14°C 6°C mm 1,49m/s
03/05/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
8°C 2°C mm 7,89m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Naruto

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 10 11 14 19 24 27 31 32 29 23 18 12
Nhiệt độ thấp nhất 3 3 6 11 16 20 24 25 22 16 10 5


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 42 58 80 101 155 188 163 189 275 192 89 60

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0