Thời tiết và khí hậu: Uchiko / Ozu

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Uchiko / Ozu

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/28/20
Mưa vừa
10°C 6°C 5mm 1,69m/s
02/29/20
Mưa vừa
9°C 7°C 8mm 2,62m/s
03/01/20
Mưa nhỏ
13°C 8°C 1mm 1,08m/s
03/02/20
Mưa nhỏ
12°C 4°C 0mm 5,35m/s
03/03/20
Trời nắng nhẹ
12°C 4°C mm 2,61m/s
03/04/20
Trời nhiều mây
12°C 6°C mm 4,89m/s
03/05/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
7°C 1°C mm 5,46m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Uchiko / Ozu

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 9 11 15 20 26 28 32 33 30 24 18 11
Nhiệt độ thấp nhất -0 2 4 7 13 19 23 24 19 14 8 3


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 71 87 107 124 151 259 215 141 155 129 104 94

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0