Thời tiết và khí hậu: Uwajima

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Uwajima

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
05/31/20
Mưa nhỏ
22°C 20°C 0mm 1,66m/s
06/01/20
Mưa nhỏ
23°C 19°C 1mm 2,6m/s
06/02/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
26°C 20°C mm 2,61m/s
06/03/20
Trời nhiều mây
26°C 21°C mm 2,09m/s
06/04/20
Trời nhiều mây
27°C 20°C mm 2,1m/s
06/05/20
Trời nhiều mây
27°C 21°C mm 3,59m/s
06/06/20
Trời nhiều mây
27°C 20°C mm 3,18m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Uwajima

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 11 12 15 20 24 27 31 32 29 24 19 14
Nhiệt độ thấp nhất 3 3 6 10 15 19 24 24 21 15 10 5


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 60 79 106 113 154 254 228 169 201 137 92 66

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0