Thời tiết và khí hậu: Aomori

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Aomori

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
12/13/19
Tuyết rơi nhẹ
4°C 1°C 0mm 7,39m/s
12/14/19
Tuyết rơi vừa
5°C -1°C 26mm 4,55m/s
12/15/19
Tuyết rơi nhẹ
1°C -1°C mm 6,65m/s
12/16/19
Mưa nhỏ
7°C 0°C 0mm 7,39m/s
12/17/19
Mưa nhỏ
8°C 2°C 2mm 1,65m/s
12/18/19
Tuyết rơi nhẹ
7°C 1°C 3mm 6,98m/s
12/19/19
Tuyết rơi nhẹ
-0°C -2°C mm 6,77m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Aomori

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 1 3 6 14 18 22 26 28 25 18 11 4
Nhiệt độ thấp nhất -4 -4 -1 4 9 14 19 20 16 9 3 -2


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 157 100 82 68 78 74 125 144 145 119 145 160

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 92 105 77 12 0 0 0 0 0 0 14 51