Thời tiết và khí hậu: Bandai San

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Bandai San

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/21/20
Trời nắng
6°C -2°C mm 2,22m/s
02/22/20
Tuyết rơi vừa
11°C 1°C 1mm 2,46m/s
02/23/20
Tuyết rơi vừa
1°C -1°C mm 12,24m/s
02/24/20
Tuyết rơi vừa
3°C 0°C 1mm 7,75m/s
02/25/20
Mưa vừa
7°C 1°C 7mm 1,35m/s
02/26/20
Tuyết rơi vừa
2°C -1°C 2mm 0,91m/s
02/27/20
Tuyết rơi vừa
1°C -4°C mm 8,03m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Bandai San

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 0 1 5 13 19 23 27 28 24 17 11 4
Nhiệt độ thấp nhất -6 -6 -3 2 9 14 19 19 15 9 3 -2


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 70 48 70 74 90 123 214 144 139 113 94 96

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 81 86 57 14 0 0 0 0 0 0 6 52