Thời tiết và khí hậu: Iwaki

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Iwaki

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
05/26/20
Mưa vừa
20°C 17°C 3mm 2,4m/s
05/27/20
Mưa vừa
23°C 16°C 4mm 1,07m/s
05/28/20
Trời nắng nhẹ
22°C 16°C mm 3,02m/s
05/29/20
Mưa vừa
23°C 16°C 4mm 3,54m/s
05/30/20
Trời nắng nhẹ
22°C 17°C mm 2,99m/s
05/31/20
Mưa nhỏ
22°C 18°C 0mm 5,98m/s
06/01/20
Mưa nhỏ
22°C 18°C mm 6,65m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Iwaki

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 8 9 11 16 19 22 26 28 26 21 16 11
Nhiệt độ thấp nhất -0 -0 3 7 12 16 20 22 19 13 7 2


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 54 58 104 129 155 146 172 108 184 188 81 56

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1