Thời tiết và khí hậu: Matsushima

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Matsushima

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/21/20
Trời nắng nhẹ
9°C 3°C mm 2,19m/s
02/22/20
Mưa nhỏ
10°C 1°C 1mm 0,47m/s
02/23/20
Tuyết rơi nhẹ
6°C 2°C 0mm 12,82m/s
02/24/20
Mưa nhỏ
10°C 2°C 1mm 9,15m/s
02/25/20
Tuyết rơi vừa
8°C 1°C 5mm 1,33m/s
02/26/20
Tuyết rơi vừa
3°C -0°C mm 3,3m/s
02/27/20
Tuyết rơi nhẹ
4°C -1°C mm 8,42m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Matsushima

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 4 4 9 14 19 23 26 29 26 20 14 6
Nhiệt độ thấp nhất -4 -5 -1 4 11 16 20 21 17 10 3 -1


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 20 39 78 84 102 77 140 77 166 161 59 60

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0