Thời tiết và khí hậu: Morioka

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Morioka

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/20/20
Trời nhiều mây
7°C -3°C mm 3,45m/s
02/21/20
Tuyết rơi nhẹ
3°C -4°C mm 3,46m/s
02/22/20
Tuyết rơi vừa
6°C -1°C 1mm 2,11m/s
02/23/20
Tuyết rơi vừa
1°C -2°C mm 11,95m/s
02/24/20
Tuyết rơi vừa
4°C -0°C mm 6,74m/s
02/25/20
Trời nhiều mây
3°C -3°C mm 3,53m/s
02/26/20
Trời nhiều mây
3°C -4°C mm 0,72m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Morioka

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 2 3 7 14 20 24 27 29 24 18 11 4
Nhiệt độ thấp nhất -6 -5 -2 3 9 14 19 20 15 8 2 -3


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 56 42 87 84 106 108 192 188 159 99 93 74

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 32 36 22 3 0 0 0 0 0 0 5 20