Thời tiết và khí hậu: Tazawako

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Tazawako

Do không có dữ liệu cho thành phố này nên đang hiển thị dữ liệu của khu vực lân cận.

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/17/20
Tuyết rơi vừa
6°C -2°C mm 6,73m/s
02/18/20
Tuyết rơi vừa
-1°C -3°C mm 9,76m/s
02/19/20
Tuyết rơi vừa
2°C -4°C mm 6,4m/s
02/20/20
Tuyết rơi nhẹ
2°C -4°C mm 3,92m/s
02/21/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
1°C -4°C mm 4,14m/s
02/22/20
Tuyết rơi nhẹ
6°C -2°C 3mm 1,83m/s
02/23/20
Tuyết rơi nhẹ
3°C -1°C mm 12,04m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Tazawako

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất -0 1 5 12 19 24 27 28 24 17 10 3
Nhiệt độ thấp nhất -7 -7 -3 1 8 14 19 20 15 8 2 -3


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 139 102 160 149 167 153 294 296 204 171 197 166

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0