Thời tiết và khí hậu: Yamagata

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Yamagata

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/20/20
Trời nhiều mây
8°C -1°C mm 2,2m/s
02/21/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
6°C -2°C mm 2,77m/s
02/22/20
Mưa nhỏ
9°C 1°C 2mm 2,32m/s
02/23/20
Tuyết rơi vừa
2°C -1°C mm 11,7m/s
02/24/20
Tuyết rơi nhẹ
5°C -0°C 1mm 6,22m/s
02/25/20
Tuyết rơi vừa
4°C 1°C mm 2,21m/s
02/26/20
Tuyết rơi vừa
1°C -5°C mm 0,99m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Yamagata

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 3 4 9 16 22 26 29 31 26 20 13 6
Nhiệt độ thấp nhất -3 -3 -1 5 11 16 20 21 17 10 4 -1


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 91 61 73 60 74 113 174 145 128 99 85 103

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 43 52 25 2 0 0 0 0 0 0 3 26