Thời tiết và khí hậu: Yonezawa

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Yonezawa

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/24/20
Tuyết rơi nhẹ
8°C 4°C 2mm 3,08m/s
02/25/20
Mưa vừa
7°C 3°C 6mm 2,25m/s
02/26/20
Tuyết rơi vừa
3°C -1°C 9mm 1,66m/s
02/27/20
Tuyết rơi vừa
3°C -4°C mm 4,93m/s
02/28/20
Tuyết rơi vừa
2°C -3°C mm 5,89m/s
02/29/20
Trời nhiều mây
3°C -3°C mm 2,63m/s
03/01/20
Trời nhiều mây
7°C -3°C mm 1,48m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Yonezawa

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 2 3 7 14 21 26 28 30 26 19 12 5
Nhiệt độ thấp nhất -6 -6 -3 2 9 15 20 20 16 9 3 -3


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 160 98 89 65 70 122 184 146 137 114 120 164

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 91 96 70 13 0 0 0 0 0 0 3 47